Życzenia Świąteczne

2014-12-16, 14:13

List Lubelskiego Kuratora Oświaty


Wyniki etapu rejonowego konkursu "Losy żołnierza..."

2014-12-15, 11:03

Informacja o wynikach etapu rejonowego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 -1514. Od Cedyni do Orszy.” przeprowadzonego 10 grudnia 2014 r. w Lublinie w załącznikach.


List Lubelskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów szkół i placówek oświatowych w sprawie bezpieczeństwa

2014-12-11, 09:49

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:list w sprawie...


Ankieta MEN dla pracowników szkół i przedszkoli

2014-12-15, 10:37

Fundacja Dzieci Niczyje wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej przeprowadza ankietę w ramach badania...



Konkursy przedmiotowe - wyniki eliminacji okręgowych

2014-12-15, 08:23

 



Dystrybucja III części "Naszego Elementarza"

2014-12-15, 08:00

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, W związku z dystrybucją III części "Naszego Elementarza"...



Projekt "Szkoła promująca zalecenia europejskiego kodeksu walki z rakiem"

2014-12-12, 14:40

Minister Edukacji Narodowej wraz z Ministrem Zdrowia zachęcają szkoły do uczestnictwa w projekcie...



List Lubelskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów szkół i placówek oświatowych

2014-12-11, 10:04

Działania przygotowawcze, zapobiegające oraz ograniczające skutki niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w okresie zimowym



Wojewódzki Konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki oraz Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne

2014-12-11, 09:43

Szanowni Państwo Nauczyciele i Uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych



Forum Szkół Integralnego Wychowania

2014-12-08, 14:02

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Z inicjatywy pracowników Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL przy wsparciu grupy...



Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego. Olimpiada Tematyczna.

2014-12-08, 10:53

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych



Monitorowanie działań szkół prowadzących kształcenie zawodowe

2014-12-05, 15:00

Monitorowanie działań zasadniczych szkół zawodowych i techników w zakresie kształcenia zawodowego



List Minister Edukacji Narodowej dotyczący obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

2014-12-04, 13:11

W związku ze zbliżającymi się obchodami Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka minister edukacji narodowej...



Stanowisko MEN w sprawie opieki nad dziećmi w czasie przerwy świątecznej

2014-12-04, 11:29

„Macie prawo, by nauczyciele zaopiekowali się Waszym dzieckiem podczas przerwy świątecznej” – napisała dziś w liście...



Informacja o trybie składania wniosków o nadanie orderu i odznaczenia państwowego oraz resortowego - 2015

2014-12-02, 10:09

 



List Sekretarza Stanu MEN ws. indywidualnego obowiazkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodizeży

2014-12-01, 14:06

W dniu 27 listopada 2014 roku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pan Tadeusz Sławecki...



II etap rejonowego –XX edycji Ogólnopolskiego KONKURSU HISTORYCZNEGO "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach..."

2014-11-27, 13:24

1. Powyższy KONKURS zostanie przeprowadzony równolegle w tym samym czasie i miejscu, tj. 10 grudnia (środa)...