Jesteś tutaj: Strona główna

Strona główna

Strona główna

Wyniki naboru wniosków o wsparcie Lubelskiego Kuratora oświaty dla przedsięwzięć organizowanych w I połowie 2017 r.

W dniu 25 listopada 2016 r. obradował zespół ds. przyznawania wsparcia przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa lubelskiego, odbywających się od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku, w celu wybrania i zarekomendowania Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty przedsięwzięć kwalifikujących się do objęcia wsparciem finansowym.

8 grudnia 2016
Czytaj więcej

Informacja dla uczestników XXII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego….”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych województwa Lubelskiego

6 grudnia 2016
Czytaj więcej

Uczestnicy Olimpiady "LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO"

Etap międzyszkolny Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbędzie się 15 grudnia 2016 roku o godzinie 11:00

6 grudnia 2016
Czytaj więcej

Odwoływanie zajęć przy niekorzystnych zjawiskach pogodowych

W sytuacji wystąpienia okoliczności uzasadniających zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, przedszkolach i placówkach na terenie województwa lubelskiego, zwracam się z prośbą o niezwłoczne poinformowanie o danym zdarzeniu Lubelskiego Kuratora Oświaty.

8 grudnia 2016
Czytaj więcej

List do Dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa lubelskiego w związku z okresem zimowym

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i placówek oświatowych województwa lubelskiego,   Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015, poz. 2156, z późn. zm.) ora ...

2 grudnia 2016
Czytaj więcej

List do Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Starostów w związku z okresem zimowym

Szanowni Państwo, Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci i Starostowie,   W związku z okresem zimowym i zbliżającymi się feriami zimowymi, nawiązując do § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeńst ...

2 grudnia 2016
Czytaj więcej

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"-Formularze sprawozdania

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"-Formularze sprawozdania

1 grudnia 2016
Czytaj więcej

Spotkania informacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego dotyczące zmian w edukacji

Konferencja prasowa Wojewody Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty

1 grudnia 2016
Czytaj więcej

Konkurs „Każdy piękny od poczęcia”

Zapraszamy do udziału w konkursie „Każdy piękny od poczęcia”

29 listopada 2016
Czytaj więcej

Monitorowanie liczby uczniów realizujących kształcenie dualne.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Techników i Zasadniczych Szkół Zawodowych  Uprzejmie informuję, że w dniach od 30 listopada do 15 grudnia 2016 r., zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacj ...

25 listopada 2016
Czytaj więcej

XVI Wojewódzki Konkurs Wiedzy Obronnej i Ochrony Ludności

W imieniu organizatorów zapraszam do udziału w kolejnej - XVI edycji "Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obronnej i Ochrony Ludności". Propozycja kierowana jest do nauczycieli i ch uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych woj.lubelskiego, z ...

16 listopada 2016
Czytaj więcej